Jetonlu Kompresör Özellikli Vakumlu Yıkama ve Köpük Makinesi Dass SSF3

 • Sınıfının En Güçlüsü

  İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass SSF3 jetonlu oto yıkama makinesi, araç sahiplerinin ekonomik araç yıkamasına olanak tanımasının yanı sıra bu aktiviteden memnun olan kullanıcılara özel tasarlanmış bir makinedir. Kimi kullanıcı jetonlu oto yıkama makinesi olan Dass SSF2 modelini hızlıca yıkama yapmak için kullanırken bir grup kullanıcı ise aracına önem verdiği için her bir noktasının yıkandığından emin olmak için veya psikolojik dinlenme maksatlı kullanmaktadır.

Sahte parayı anlayabilme gibi özelikleriyle 7/24 çalışan işletmenize yapacağınız yatırımı kolayca amorti edecek. Paslanmaz dış kabini ile suya maruz kaldığı anlarda dahi paslanma sorunu yaşatmaz, şıklığını korur. Makine içerisine entegre edilmiş olan kompresör, köpük tankı, ve basınçlı yıkama modülü self servis yıkama için kompakt ve ekonomik hale getirmektedir. Makinemizde çalışma süresi ayarlama rölesi ile işletmenizin kar-zarar dengesini yıllar boyunca koruyabilmeniz amaçlanmıştır. Dass SSF3 jetonlu oto yıkama makinesi, birçok benzin istasyonunda, otoparklarda ve açık hava yıkama tesislerinde kullanılır. Hızlı, temiz ve etkili bir temizlik için jetonlu oto yıkama makineleri, araç sahipleri için popüler bir seçenek haline gelmiştir.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

  Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

  Benzer Ürünler

  Jetonlu Kompresör Özeliikli Oto Yıkama ve Köpük Makinesi Dass SSF2
  Jetonlu Kompresör Özellikli Vakumlu Yıkama ve Köpük Makinesi Dass SSF3
  Sıcak Su Özellikli Jetonlu Yüksek Basınçlı Oto Yıkama Makinesi Dass PW 200SS
  Jetonlu Oto Süpürgesi Dass WD2SS
  Jetonlu Oto Köpük Makinesi Dass Foam60SS
  Jetonlu Oto Köpük Makinesi Dass Foam100SS

  Paylaş