Islak – Kuru Sanayi Tipi Süpürücü Dass Jumbo WD1

  • Sınıfının En Güçlüsü

    İncelediğiniz ürün geçmiş verilere dayanılarak sınıfının en güçlü temsilcisi ünvanını elde etmiştir.

Dass Jumbo WD1 sanayi tipi süpürge, temizlik şirketleri, araç bakım merkezleri, okullar, fabrikalar, hastaneler, toplantı salonları, tekstil şirketleri, camiler, oteller, küçük ve büyük ölçekli tüm işletmelerin ihtiyaç duyabileceği bir makinedir. Bu ıslak ve kuru çekim yapabilen süpürge, bir vakum motoruna sahiptir. Dass Jumbo WD1, sanayi tipi süpürgeler arasında en çok tercih edilen modeldir ve ergonomik tasarımı, kullanıcıların dar alanlarda rahatça hareket etmelerini sağlar. Çanta tipi yapısı, mobil işlerde kolay taşınabilmesine olanak tanır ve ofis ortamlarında da tercih edilir.

Dass Jumbo WD1, 1200 watt emiş gücüne sahiptir ve katı partiküllerin (talaş, karton parçaları, tekstil parçaları, çakıl ve kum gibi) kolayca vakumlanmasını sağlar. Ayrıca, özel toz filtreleri sayesinde tozların da vakumlanmasına uygundur. Makine, plastik mandal ile alt gövdeye akuple edilmiş üst gövdeye sahiptir ve metal mandallarda yaşanan paslanma sorununu önler. Dass Jumbo WD1, yanıcı ve patlayıcı olmayan sıvıları da vakumlayabilir. Süpürgenin içinde 1 adet bez filtre bulunur ve kuru çekim yaparken takılırken, ıslak çekim yaparken çıkarılması gerekir. Polyester esaslı tekstil filtresi, uzun süreli maliyetsiz kullanım sağlar ve kâğıt filtrelerle de uyumludur. Dass Jumbo WD1, 40 litre çelik kazan haznesine sahiptir ve paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunar.

1) Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, d)Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 30 (otuz) iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyona veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 (on beş) iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.  Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

10) Yukarıda yer alan hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince garanti zorunluluğu olan ürünler için olup, bu kapsama girmeyen ürünler en az iki yıl süre ile müracatta bulunan firmamız garantisi altında olacağını taahhüt ediyoruz.

Ürün Hakkında Merak Ettikleriniz için Bize Ulaşın

Benzer Ürünler

Kuru Ev Tipi Süpürge Dass Lotus-P1
11 Litre Ev Tipi Süpürge Dass Lotus-E1
Sanayi Tipi Süpürge Dass Lotus-D2
25 Litre Sanayi Tipi Süpürge Dass Lotus-X1
Islak – Kuru Sanayi Tipi Süpürücü Dass Jumbo WD1
İki Motorlu Islak – Kuru Sanayi Tipi Süpürücü Dass Jumbo WD2

Paylaş